Mateusz Piórkowski

Duczymińska kronika internetowa…

XIII GMINNY TURNIEJ WSI

15 lutego 2019

15 lipca w Pościeniu odbył się turniej wsi. Reprezentanci sołectwa Duczymin (Marta Bunalska, Grzegorz Bugajski, Marek Asztemborski, Fabian Chmielewski) wzięli udział w turnieju wsi. Zdobyliśmy IV miejsce.