Mateusz Piórkowski

Duczymińska kronika internetowa…

Wybory sołeckie 2019

05 kwietnia 2019

Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 4 kwietnia 2019 roku o godzinie 14.00 w świetlicy wiejskiej przeprowadzone zostały wybory , w których wybraliśmy Sołtysa i Radę Sołecką.

Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że Sołtysem pozostał Mateusz Piórkowski. Zmiany nastąpiły w Radzie Sołeckiej, w której zmienili się wszyscy członkowie. Dziękujemy mieszkańcom, którzy przybyli na wybory.

Na zdjęciu od lewej strony:

Renata Asztemborska – członek Rady Sołeckiej, Bernadeta Cichowska – członek Rady Sołeckiej, Beata Szczepankowska – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Mateusz Piórkowski – Sołtys sołectwa Duczymin, Beata Wasilewska – członek Rady Sołeckiej, Irmina Chmielewska – członek Rady Sołeckiej

Zdjęcie pochodzi ze strony UMiGCh www.chorzele.pl