Mateusz Piórkowski

Duczymińska kronika internetowa…

Wybory sołeckie 2019

05 kwietnia 2019
Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 4 kwietnia 2019 roku o godzinie 14.00 w świetlicy wiejskiej przeprowadzone zostały wybory , w których wybraliśmy Sołtysa i Radę Sołecką.