Mateusz Piórkowski

Duczymińska kronika internetowa…

„Duczymin w zbliżeniu” – wirtualna wystawa wszystkich fotografii.

04 października 2020

Fotografie Adriana Lewandowskiego.

Fotografie Adriana Mikołajskiego.

Fotografie zgłoszone przez Aleksandrę Wasilewską.

Prace nadesłane przez Alicję Antosiak.

Fotografie Alicji Pysznej.

Prace zgłoszone przez Amelkę Pietrzak.

Fotografie Anny Tańskiej.

Arkadiusz Wasilewski.

Fotografie Hanny Zalewskiej.

Kinga Pietrzak.

Klaudia Urban.

Konrad Pyszny.

Fotografie Sylwii Kaczmarek.

Miłosz Milewski.

Fotografie zgłoszone przez Wiktorię Stryjewską.