Mateusz Piórkowski

Duczymińska kronika internetowa…

„DUCZYMIN-RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

15 lutego 2019

Stowarzyszenie „Duczymin – Razem Możemy Więcej” zostało powołane do życia 22 października 2016 roku na spotkaniu założycielskim, które odbyło się w Duczyminie. W spotkaniu tym wzięło udział 6 osób i tyle samo mamy członków.
Tego samego dnia wybraliśmy spośród siebie przedstawicieli do zarządu stowarzyszenia:
Prezes Zarządu – Mateusz Piórkowski,
Wiceprezes – Bernadeta Cichowska,
Skarbnik – Renata Asztemborska.

Pozostali członkowie:
Judyta Lipowska
Renata Hetman
Anna Drubkowska

Jeżeli masz jakieś ciekawe pomysły, trochę czasu i chęć pomagania innym – ZAPRASZAMY 🙂
Rekrutacja jest otwarta.
Nazwa brzmi „Duczymin – Razem Możemy Więcej”, ale to nie znaczy,że członkowie muszą być tylko z Duczymina 🙂

Nasze główne cele to :
a) działalność na rzecz integracji mieszkańców,
b) działalność charytatywna,
c) wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
d) działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
e) działalność w zakresie kultury fizycznej oraz sportu,
f) ochrona środowiska,
g) promocja i organizacja wolontariatu,
h) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.